Dabas parks “Ragakāpa” atrodas Jūrmalas pilsētas austrumu daļā, Lielupes grīvas kreisajā krastā. Šī ir viena no 13  īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas atrodas Latvijas jūras piekrastē un otra lielākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās. Dabas parka kopējā platība ir 150 hektāri.

Dabas parka “Ragakāpa” aizsardzības vēsture aizsākās jau 1962. gadā, kad Ragakāpa tika iekļauta aizsargājamo ģeoloģisko objektu sarakstā. Ragakāpa ir viena no augstākajām kāpām Latvijā - 12 līdz 17 metru augsta. Kāpa izveidojusies pēc tam, kad Lielupe 1755. -1757. gadā izlauzusi savu pašreizējo gultni līdz jūrai.

Bez tā, ka dabas parka teritorijā vērojamas viena no augstākajām kāpām Latvijā, tur ir arī seni priežu meži. Vairāk par to Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs.

„Ragakāpa teritorijā priežu vecums pārsniedz 110 gadu. Šāda vecuma priežu meži ir jau kļūst par retumu valstī kopumā. Un šādi meži ir nozīmīgi daudzām kukaiņu sugām, kas spēj dzīvot tikai bioloģiski vecos kokos. Turklāt meža ainavu papildina priedes ar slīpi savērstiem stumbriem, kas veidojas paaugstinātā gaisa mitruma un jūras līča vēju ietekmē.”

Savukārt pludmales daļa raksturojas ar lielu dažādību – tur varam vērot kāpu attīstības stadijas – sākot ar embrionālajām kāpām, kur smilšu sanesumu valnīšos iesakņojas pirmie augi. Tam seko pirmais un vietām arī otrais priekškāpu valnis, kuru jau sedz daudzgadīgu augu sugu stāvs, līdz pat mežainajām piejūras kāpām, kur smilšu kustību aptur jau pieauguši priežu meži.

Un pateicoties šai dabas un ainavas daudzveidībai, dabas parks ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma un rekreācijas objektiem Jūrmalā. Apmeklētājiem ir ierīkota dabas taka ar informatīviem stendiem, bet teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu var atklāt Jūrmalas brīvdabas muzejā. Šis ir viens no viens visapmeklētākajiem tūrisma objektiem Kūrorta pilsētā.

Līdz ar to dabas parks “Ragakāpa” ne tikai nodrošina dabas mantojuma saglabāšanu, bet arī ir nozīmīgs uzņēmējdarbības veicināšanā. Pašā jūras malā darbojas restorāns, kura īpašnieks ir šefpavārs Lauris Aleksejevs, kurš pat nav nojautis, ka dzīvojis blakus aizsargājamai teritorijai.

“2008. gada vasarā sākām savu saimniecisko darbību autostāvvietā, kura atrodas blakus parka teritorijai. Tikai vēlāk noskaidrojām, ka blakus atrodas aizsargājama dabas teritorija. Parka esamību blakus, novērtējam kā lielu pievienoto vērtību gan pašiem, gan mūsu biznesam, kā arī papildinājumu mūsu uzskatiem par dabu un ēdienu.”