Dabas parks “Engures ezers" izveidots 1998. gadā un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers un zemes ap to, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei, kā arī meži starp piekrasti un ezeru. 

Šī teritorija iekļauta Eiropas nozīmīgāko putnu vietu sarakstā, kā arī Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā. 

Šī ir viena no Latvijas vietām, kura ir nozīmīga  dabas vērtība. Tās tiks apzināta projektā "Dabas skaitīšana", ko īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, sabiedrības informēšanu nodrošinot ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu.

Dabas parkā "Engures ezers" ir Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi. Tie ir samērā viendabīga sauszemes vai ūdens platība, kas piemērota kādu konkrētu augu, dzīvnieku vai sēņu sugu pastāvēšanai. Piemēram, pļava, purvs, grava ir biotopi.

Vairāk nekā 40 gadus ezera krastā atrodas Engures Ornitoloģisko poētījumu centrs, kur ornitologi nodarbojas ar ezerā ligzdojošo putnu izpēti un gredzenošanu.

Pēc putnu sugu daudzveidības, kā arī apdraudēto sugu daudzuma, Engures ezera ornitoloģiskais liegums ir viena no bagātākajām teritorijām Latvijā. Liegumā ligzdo 187 putnu sugas, to vidū arī jūras ērglis un grieze, kuru eksistence apdraudēta visā pasaulē. Savukārt Rīgas jūras līča piekraste pie Engures ir viena no galvenajām vietām, kur spalvu maina gaigalas. Pavasara un rudens migrāciju laikā šeit iespējams sastapt ap 900 dzērvju, pavasarī – ap 250 ziemeļu un 170 mazo gulbju, rudenī – ap 800 sējas un 1000 baltpieru zosu.

Pie ezera ir izveidota Orhideju taka, kurā iespējams aplūkot 22 no Latvijā sastopamajām 32 orhideju dzimtas sugām, kā arī ļoti īpašas orhidejas, kas aug tikai Kurzemē. Par Orgideju taku un tās burvību vairāk stāsta dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne.

“Orhideju taka ir 3.5 km gara, izveidota aptuveni pirms 10 gadiem. Orhideju ziedēšanas laikā ir novērojamas interesantas sugas, piemēram, mušu ofrīda, kas it kā ir necila, maza orhideja, bet tās zieds atgādina kukainīti, kā mušai līdzīgu racējlapseni. Tas ir tāds evolūcijas laikā radies piemērojums, lai augs varētu labāk izdzīvot. Protams, šeit ieraugāmas arī naktsvijoles, kā arī dažādas citas orhidejas. Pa orhideju taku ejot, mainās tā apkārtne, jo veinu brīdi iet it kā pa mežu, tā kā pa mētrāju, tad var iziet pa laipiņu, atrasties jau purvā, skatīties purvam raksturīgās ainavas. Tad gājienā iespējams pastaigāties caur niedrēm. Arī vaivariņu ziedēšanas laikā var sajust vaivariņu smaržu un aromātu.”

Apmeklētājiem ir izveidoti vairāki putnu vērošanas torņi. Engures ezera dabas parka teritoriju var baudīt gan dodoties ar kājām, gan braucot ar velosipēdu. 

Atšķirīgais jūras krasts – gan smilšaini liedagi, arī akmeņainie jūras krasti un piejūras pļavas, piekrastes meži, zvejniekciemi, mitrie meži rada lielu ainavas un sugu daudzveidību, kas ļaus ikvienam dabas parka apmeklētājam iemīlēt šo vietu un kārtīgi atpūsties.

Pieminot putnus, ezerus, naktsvijoles un skaisto Latvijas dabu, ieklausīsimies Jāņa Paukštello un Harija Spanovka balsīs, dziesmā “Ir tāda zeme”.