Esiet sveicināti „Dzejas dienu” laikā, esiet sveicināti 11. septembrī, mūsu dižgara Raiņa dzimšanas dienā! Šodien godinām un pieminam izcilo dzejnieku, kuram šis ir 153 jubilejas gads.

Viņš bija dramaturgs, teātra darbinieks, žurnālists, tulkotājs, izcilākais no izcilākajiem mūsu tautas dzejniekiem, to pierāda viņa darbi un viņa veikums, kas dzīvo vēl šodien. Spēcīgi  un nelaužami mūsu tautā iesakņojies un dzīvo viņa vārds. Rains jeb Jānis Pliekšāns. Un tieši par godu Rainim jau 53. gadu septembra mēnesī Latviju pāršalc “Dzejas dienas”! Tās aizsākās atzīmējot Raiņa 100. dzimšanas dienu 1965. gadā, 11. septembrī, kad Komunāru parkā jeb vietā, kurš šobrīd atrodas Esplanāde, notika pirmā dzejas diena. Raiņa Simtgade deva iedvesmu vērienīgām kultūras norisēm un pasākumiem, kas aptvēra gan Raiņa literārā un kultūras mantojuma aktualizēšanu, gan arī jaunas tradīcijas “Dzejas dienu” dibināšanu. Svinīgajā, īpašajā dienā, pulcējoties ļoti daudziem cilvēkiem, tika atklāts arī Raiņa piemineklis, godinot dižgari tika lasīta dzeja un nolikti ziedi. Sajūtot emocijas, apzinoties Raiņa bagātīgo mūžu un raženo darbu, nākamajā gadā tika nolemts, ka „Dzejas dienas” būs ikgadējs sarīkojums. Tā tas ir. Šobrīd 2018. gads un dzeja dzīvo, „Dzejas dienas” dzīvo, un pats svarīgākais, dzīvo vēlme dzeju dzirdēt, lasīt, un rakstīt.

Par ikgadēju svētku tradīciju kļuva ne tikai dzejas lasījums Esplanādē, bet arī Jūrmalā, Pumpuros pie Raiņa priedēm un arī citviet Latvijā. Dzejas laiku atzīmēja bibliotēkās, teātros, kultūras namos, mācību iestādēs, uzņēmumos. Pasākumos piedalījās ne tikai latviešu literāti, bet arī pārstāvji no PSRS republikām un ārzemēm. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma materiālos, ko iespējams aplūkot Raiņa un Aspazijas muzeja mājas lapā, norādīts, ka Dzejas dienās pulcējušies sabiedrībā atpazīstami dzejnieki, rakstnieki, kas devušies gan pie Raiņa pieminekļa, gan dzejnieka atdusas vietā Raiņa kapos, atceroties ar klusuma mirkli un noliekot ziedus. Kuplais klausītāju loks gadu no gada apliecinājis ieinteresētību piedalīties, redzēt un dzirdēt.

Līdzās dzejas lasījumiem un pasākumiem, jau no sendienām svarīgs notikums bija Raiņa dzīvesvietu labiekārtošana un atjaunošana, kā arī pastāvīgas muzeja ekspozīcijas par Raiņa dzīvi un darbību atvēršana – Jasmuižā un Jūrmalā. Pāris gadus pēc pirmajām dzejas dienām tika nolemts, ka katru gadu ir jāizdod dzejas almanahs jeb grāmata, kurā tiktu publicēti gada labākie dzejnieki, atdzejojumi, pārrunas, diskusijas par dzeju, dzejnieku un rakstnieku atmiņas, literārais mantojums.

Raiņa „Dzejas dienas” ir viena no ilglaicīgākajām kultūras dzīves tradīcijām Latvijā. Ar plašu pasākumu programmu to Ik gadu septembrī atzīmē gan Rīgā, gan citviet Latvijā. Laiki mainās, bet dzeja paliek! Arī šajā, Latvijas Simtgades laikā, „Dzejas dienas” pāršalc Latviju, atgādinot par dzeju, dzejniekiem, radot jaunu dzeju un iepazīstot jaunus māksliniekus. Arī mēs, Latvijas Radio 2, „Dzejas dienās” aicinām būt kopā un ieklausīties tautā iemīļotu aktieru stāstos un dzejas lasījumos.