„Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”. Šie vārdi skan dziesmās un Ziemassvētku apsveikumos, arī pie eglītes tie tiek skandēti, lai no Ziemassvētku vecīša dabūtu dāvanu. Tomēr jāsaka, ka šie vārdi ir no Jāņa Poruka dzejoļa „No baznīcas braucot Ziemassvētku vakarā”. Dzejolis iekļauts vienīgajā Jāņa Poruka dzejas krājumā „Dzejas”, kas izdots 1906. gadā. Vairāki komponisti ir radījuši dziesmas, kuru nosaukums arīdzan ir „No baznīcas braucot Ziemassvētku vakarā”. Piemēram, Uldis Stabulnieks, Imants Kalniņš, Jānis Lūsēns, Jānis Griķis, arī Valda Zilvera kantātē „Zvaigžņu gaismā” ievīta skaistā Jāņa Poruka dzeja. Tomēr vispopulārākā dziesma ir ar Raimonda Paula mūziku un šo dziesmu mēs zinām nevis ar nosaukumu „No baznīcas braucot Ziemassvētku vakarā”, bet gan „Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”.