Viesos Latvijas Makšķernieku asociācijas valdes priekšsēdētājs ALVIS BIRKOVS un akciju sabiedrības „Sadales tīkls” valdes loceklis, nodrošinājuma direktors SIGNIS RĪNS.