Viesos   biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" projektu vadītāja SANDRA RUBENE un  biedrības „Homo Ecos”  projektu vadītāja AGITA PUSVILKA .