Viesos biedrības  valdes loceklis, sporta tiesnesis un sporta pasākumu rīkotājs JURIS KOKAINIS.