Viesos Mentor Latvia programmu vadītāja JANA PRIEDNIECE un Mentor Latvia reģionālā koordinatore ĻUBOV AVASEČKO.