Saruna ar „Lido” Uztura skolas vadītāju ALISI KINDZULI.