Kādi ir tie galvenie Eiropas parlamenta lēmumi, kas pieņemti aizvadītajā gadā un būtiski ietekmēs arī mūsu , Latvijas iedzīvotāju ikdienu, biznesu, darbu, drošību un  dzīves kvalitāti? Pirmkārt , kas attiecas uz nodarbinātību, kā labs piemērs jāmin  jauns portāls pārrobežu nodarbinātības veicināšanai, proti  EP uzlabojis noteikumus, kas īpaši fokusējas uz pārrobežu reģioniem un jauniešiem. Otra lieta, kas jāmin ir izveidotā platforma cīņai pret nedeklarētu darbu. Tā pastiprinās sadarbību starp  dalībvalstu darba lietu ministrijām,  arodbiedrībām un darba devēju apvienībām. Nedeklarētās ekonomikas īpatsvars sasniedz 18% no ES iekšzemes kopprodukta. Svarīgi zināt arī to, ka pieņemti noteikumi publisko apliecību atzīšanai citās dalībvalstīs,  vienkāršojot procedūras, piemēram, dzimšanas vai laulības apliecību, atzīšanai citās ES dalībvalstīs. Daudzi jauni ES mēroga noteikumi pieņemti arī piemērojoties digitālajam laikmetam. Piemēram,  EP atbalstījis jaunos ES datu aizsardzības tiesību aktus, kas atgriež iedzīvotājiem kontroli pār viņu privātajiem datiem. Padomāts arī ir par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai tiem būtu vieglāka pieeja interneta pakalpojumiem. Aizvadītajā gadā pieņemti arī vairāki lēmumi veselīga dzīvesveida veicināšanai, piemēram samazināt transtaukskābes pārtikā, samazināt cukura saturu zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā, ierobežot enerģijas dzērienu reklāmu. Bet par prioritātēm šim gadam jauno budžetu apstiprinot - raidījumā EP deputātes Ineses Vaideres komentārs par galveno prioritāti – drošību. Tā ir gan ES ārējās robežas apsardzes sistēmas izveide, gan  aviopasažieru reģistrs, gan arī cīņa ar terorismu un netīrās naudas atmazgāšanu.