Par Zilā kalna kāpu, gludeno čūsku, kraukļu dzīves noslēpumiem un lielo ošu bojāeju, Slīteres Nacionālajā dabas parkā (ievērojot 2 metru distanci), raidījuma vadītāji sarunājās ar dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu Vilni Skuju.