Raidījuma vadītājs Sandris Jūra dabā intervē Līgu Reiteri. Viņa jau 35-cus gadus ir skolotāja - iedvesmotāja, kura ik gadu kā vieslektore apciemo vairāk kā 100 Latvijas skolas, daloties savās zināšanās par latviešu valodu, dabas augu izmantošanu veselības stiprināšanā, dziedot un spēlējot tautas mūziku.