• Daba Latvijā ir saskaitīta! Šobrīd notiek darbs ar tālāko stratēģiju. Par to saruna ar Irisu Mukāni un Daigu Vilkasti.
  • Noslēdzies BIOR projekts par zivīm nozīmīgakajām upēm - stāsta Kaspars Abersons.