Annas Sakses pasaku "Puķu zirnītis" ierunāja:

Latvijas Radio2 darbinieki - Inese Štrāla un Kaspars Mauriņš.