Pamirā vienai no kalnu grēdām apmērām pirms 100 gadiem esot dots nosaukums „Zinātņu akadēmijas grēda”. Ar  „Nākotnes pieturas” viešņu -  Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieci , Dr. biol. Vitu Rovīti saruna ritēja par citām virsotnēm: pētījumu, ko Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi kā vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē, un saistīts ar Covid-19 vīrusa genoma izpēti. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā veikts ievērojams un nozīmīgs pētījums, kura ietvaros notiek SARS-CoV vīrusa genoma sekvencēšana, tiek pētīts, kā šis vīruss izplatās, kādas izmaiņas tajā notiek, līdz ar to kā epidemiologiem efektīvāk cīnīties ar Covid-19 izplatību Latvijā.

Vita Rovīte ir arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Genoma centra un nacionālās biobankas - valsts iedzīvotāju genoma datubāzes vadītāja. Pētniecības biobankas ir bioloģisko paraugu un datu krātuves, kuru darbība ne vien dod iespēju veikt nozīmīgus pētījumus bioloģijā un medicīnā, bet arī rada virkni ētisku problēmu, kas saistītas ar biobanku donoru piekrišanas iegūšanu, personas datu aizsardzību, biobanku darbības caurskatāmību u.c. Tāpēc Vitas uzmanības lokā ir arī  jautājumi, kas skar ētiski un sociāli atbildīgu biobanku pārvaldību, biobanku donoru tiesības un ētikas vadlīniju izstrāde.