Mūsu valodu krāšņo poētismi - neparasti, neikdienišķi vārdi, kam piemīt stilistisks pacēlums, pozitīvais emocionālais iedarbīgums un pat dzejisks mirdzums. Visbiežāk tie sastopami dzejā, retāk prozā, bet pēdējā laikā poētismi kuplina arī zinātnes valodu. Šai vārdu kategorijai pieder apzīmējums „vieds”, ko skaidrojam kā gudrs vai pravietisks; tāds, kas spēj paredzēt vai pareģot.

„Nākotnes pieturas” viešņa ir zinātniece, kuras leksikā šis poētismis ir ikdiena - Inga Dāboliņa ir asociētā profesore, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas laboratorijas Dizaina tehnoloģiju institūta Antropometrijas laboratorijas vadošā pētniece.

Inga darbojas vairākos projektos, kuru mērķis nav „augstā mode”, bet gan vieds un drošs apģērbs. Starptautiskā projekta „Vieds un drošs darba apģērbs”, kurā iesaistījušies Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas pētnieki, mērķis ir pilnveidot zināšanas par inovāciju mazos un vidējos apģērbu ražošanas uzņēmumos, veicinot to konkurētspēju pasaules tirgū. RTU Antropometrijas laboratorija projekta ietvaros izvēlējusies sadarboties ar Latvijas armiju. Pētījums guvis starptautisku rezonansi - tas izraisījis interesi ne vien mūsu bruņotajos spēkos, bet arī NATO.

Bet ne tikai karavīri, arī mūsu olimpieši, iespējams par nākamajās Pekinas Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnītajām medaļām varēs teikt „paldies” tieši RTU Dizaina tehnoloģiju institūtam. Šobrīd notiek aktīva sadarbība ar Latvijas kamaniņbraucējiem, lai mūsu sportistiem izveidotu tādus pasaules līmeņa tērpus, kas derētu „kā otra āda” un palīdzētu sasniegt izcilus rezultātus.