Zināšanas par Zemi, tās dabu un resursiem, Zemi kā cilvēka mājokli un cilvēku kā Zemes iemītnieku un gudru tās saimnieku - tas ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes interešu loks. Ģeogrāfijas fakultāte savu darbību sākusi 1944. gada 11. decembrī un šogad ar vērienīgiem pasākumiem svin apaļos 75. Tieši jubilejas dienā - 11. decembrī savējos kolēģus un studentus „Nākotnes pieturā” reprezentēja bijusī fakultātes studente un absolvente, šobrīd LU asociētā profesore, Dr.geogr. Agrita Briede.

Agrita ir dabas ģeogrāfijas katedras vadītāja, neskaitāmu pētījumu autore un projektu vadītāja, viena no Latvijā zinošākajām speciālistēm klimatoloģijā, Nacionālās Enciklopēdijas šķirkļa „Klimats Latvijā” autore. Darbojusies pie klimata pārmaiņu stratēģijas izstrādes, pētījusi Latvijas un Baltijas valstu klimatu, tā mainību un ietekmi uz hidroekosistēmām, par publikāciju kopu „Latvijas klimata, tā mainības un ietekmju izpēte” ieguvusi Latvijas Zinātņu akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda 2018. gada balvu.

Vai tauriņa spārnu vēdas Brazīlijā izraisa tornado Teksasā un kādu ietekmi „tauriņa efekts” var radīt Latvijā? – uz šo jautājumu centāmies rast atbildes „Nākotnes pieturā”. Protams, neaizmirstot laika apstākļiem atbilstošu mūziku.