9 gadi - tik ilgs laiks pagāja līdz 2004. gadā Latvija no kandidātvalsts kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti. Apmēram tikpat daudz gadu bija nepieciešams, lai Latvija izpildīja visus kritērijus un tiktu uzņemta NATO. Vēl viens nozīmīgs solis pasaules virzienā sperts 2. augustā, kad Latvija tika apstiprināta par ietekmīgākās Eiropas zinātniskās organizācijas - Eiropas kodolpētījumu organizācijas (CERN) asociēto dalībvalsti. Runājot sporta terminoloģijā – nu, arī mēs atrodamies „visu zvaigžņu komandā” - pasaulē vadošajā zinātnes centrā,  kur notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi, veidojas izcila starptautiskā sadarbība pētniecībā, tehnoloģijās un inovācijās. Lai skaidrotu reālos ieguvumus un iespējas, kas turpmāk Latvijai pavērsies, „Nākotnes pieturā” viesojas Dr. sc. ing., RTU Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras profesors, Eiropas Kodolpētniecības aģentūras pētnieks, arī Latvijas pārstāvis un Baltijas grupas vadītājs Eiropas Kodolpētniecības aģentūrā Toms Torims.

Pateicoties CERN, radīts vispasaules tīmeklis, organizācijas sasniegumu klāstā ir viens no publiski zināmākajiem atklājumiem - 2012.gadā ar Lielā hadronu paātrinātāja palīdzību pierādītā Higsa bozona eksistence. Dalība CERN Latvijai sniegs unikālas iespējas sekmēt zinātnes attīstību, turklāt ar savu pienesumu piedalīties pasaules augstākā līmeņa zinātniskajos pētījumos. Latvijas zinātnieki jau devuši savu artavu, piedaloties vairākos CERN projektos – izstrādājuši programmatūru robotam cilvēku glābējam tuneļos, līdzdarbojas kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas projektā.  CERN izmantotās tehnoloģijas noder gan vēža diagnostikai, gan ārstēšanai, turklāt atklāts, kā hadrona paātrinātāju varētu izmantot smadzeņu audzēja ārstēšanā. Savukārt Covid pētījumos – CERN atbalsts ir milzīgās skaitļošanas jaudas, kas  nodotas pētnieku rīcībā, radīts mākslīgās elpināšanas aparāts lietošanai trešās pasaules valstīs, kurās nav elektrības.

Tomam Torimam pieder starptautisks patents - tehnoloģija, kā lietot lāzeruzkausēšanu kuģu dīzeļdzinēju remontam, bet dzīves līdzsvaram kalpo kaislība uz dziedāšanu korī.