Jau daudzus gadus Latvija sev izvirzījusi mērķi - kļūt par zaļāko un sakoptāko valsti pasaulē. Arī šogad, kā ik aprīli Lielajā talkā posām , pucējām un vācām atkritumus un citas drazas. Bet kāda situācija Latvijā ir zinātnes un tehnoloģiju vides jomā, kā izskatāmies uz pasaules fona un kādas ir mūsu ambīcijas? - par to Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, LU Inovāciju centra vadītāja Signe Bāliņa. Signei ir  ekonomikas doktora grāds  ekonomertijā (statistikas nozare, kas nodarbojas ar ekonomisko parametru vērtēšanu un ekonomisko hipotēžu pārbaudi). Savulaik no akadēmiskās vides nonākusi politikā  un bijusi e-lietu ministre (īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās), šobrīd atkal atgriezusies akadēmiskajā pasaulē un ir LU  rektora padomniece, kā arī Ekonomikas un vadības fakultātes profesore.

LU Inovāciju centrs jau ceturto gadu organizē Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu - ar Zināšanu agoru, kur studentiem un jaunajiem pētniekiem dota iespēja  plašāku auditoriju  iepazīstināt ar saviem atklājumiem, sasniegumiem un idejām, vienlaikus izglītojot un iedvesmojot citus. Viens no projektiem , kas tapis Iepriekšējo gadu Zināšanu agoras rezultātā ir „Datu ezers un tā lietojumi medicīnas pētījumos” - ērta datu apmaiņas platforma, kas pieejama pētniekiem un veicina zinātnes attīstību” .

Savukārt Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija realizējusi gan kampaņu, ar mērķi  izglītot un mudināt uzņēmējus ieviest jaunākās tehnoloģijas, „Gudrā Latvija”, gan rīkojusi digitālo prasmju pilnveides kursus projektā „Virtuālās prakses Baltijā". Šobrīd, kad aktualizējusies kiberdraudu, līdz ar to arī kiberdrošības problēma, Signe Bāliņa nākusi klajā ar aicinājumu visiem, kuriem ir zināšanas kiberdrošībā, kā arī tiem, kam ir tehnoloģiju prasmes un kuri jūt aicinājumu stāvēt kiberdrošības sardzē, pieteikties kiberzemessardzē.