Lai veicinātu sieviešu skaitu, kuras darbojas zinātniskajā pētniecībā, kā arī godinātu zinātnieces viņu galvenajos karjeras posmos, dodot nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā, ar L`ORÉAL un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) gādību 1998. gadā dibināta starptautiskās programmas „Sievietēm zinātnē” balva. Pirms pāris gadiem godalgas pirmo reizi saņēma arī Baltijas zinātnieces, viņu vidū arī „Nākotnes pieturas” viešņa RSU Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedras asociētā profesore un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece, bioloģijas zinātņu doktore molekulārajā bioloģijā Renāte Ranka. Prestižā stipendija tika piešķirta par pētījumu, kas saistītas ar dažādu ērču sugu mikrobiomu Latvijā un iespējamo ietekmi uz ērču izraisīto slimību izplatīšanos populācijā.

Šobrīd zinātniece darbojas Valsts pētījumu programma „Covid-19 seku mazināšanai” un vada Latvijas Biomedicīnas un pētījumu un studiju centra darba grupu, kas veikusi izpētes darbu, lai radītu augstākas jutības ātrās diagnostikas testu, ar kura palīdzību iespējams ātrāk identificēt vīrusa klātbūtni un testa rezultātu iegūt mazāk nekā 30 minūtēs.

Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un studiju centrā Renātes Rankas vadītās grupas interešu lokā ir medicīniski svarīgu mikroorganismu dažādu bioloģisko funkciju molekulāro mehānismu; paleopataloģiskā un seno infekcijas slimību izpēte, kā arī pētījumi, kas saistīti ar ērču pārnēsāto infekcijas slimību ģenētiskiem, epidemioloģiskiem un bioloģiskiem aspektiem un izplatību Eiropā.

Renāte  ir arī Latvijas Zinātnes padomes eksperte bioloģijā un farmācijā, savukārt RSU studenti pie viņas apgūst farmakoģenētikas zinības.