Vārdam  „mikrobioloģija” ir grieķu izcelsme – mikros, kas nozīmē „mazs”, savienojumā ar latīņu  bios – „dzīve” un grieķu  izskaņu  logia -  tulkojumā „mācība”. Tā  ir bioloģijas nozare, kas apraksta un pēta mikroorganismus un to izmantošanas iespējas. Mikrobioloģijas uzmanības lokā ir, piemēram, baktērijas, ko pēta bakterioloģijā;  raugi un pelējuma sēnes, ar ko nodarbojas mikoloģija; parazītus izzina parazitoloģijā,  bet vīrusi ir virusoloģijas pētniecības objekts.

„Nākotnes pieturas” viešņa – vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju autore, profesore , Dr. med. Juta Kroiča jau vairāk nekā 10 gadus ir RSU Bioloģijas un mikobioloģijas katedras vadītāja.

Profesore darbojusies cilvēka organisma mikrofloras, kā arī medicīnā lietoto biomateriālu bakterioloģisko drošības pētniecības projektos; pētījuma programmā „Modernu un funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošu tehnoloģiju izstrāde”  bijusi „Bioloģisko šūnu atbildes reakciju pētījumu” grupas vadītāja.

Juta Kroiča par nopelniem akadēmiskajā un pedagoģiskajā darbā mikrobioloģijā savulaik saņēmusi Amerikas mikrobiologu asociācijas un UNESCO prēmiju, kā arī par sasniegumiem zinātniskajā darbā  novērtēta ar Amerikas mikrobiologu asociācijas Morrison Rogosa prēmiju, kas devusi iespēwjas papildināt zināšanas un praktizēt Kolorādo universitātē ASV.

Paralēli darbam Mikrobioloģijas katedrā  profesore bijusi arī  RSU Akadēmisko un starptautisko sakaru departamenta direktore. Bet kopš Covid pandēmijas sākuma ir zinoša un  pieprasīta eksperte, skaidrotāja, iedvesmotāja, nomierinātāja - gan par vīrusu, gan vakcīnām un visai bieži atvēl savu laiku izglītojošam diskusijām, lekcijām, semināriem, tiešsaistēm un intervijām - gan kolēģiem, studentiem, dažādu nozaru mediķiem un citu  jomu pārstāvjiem.