Latvijā valdošā tveice un karstais laiks mūs mudina meklēt slapju un veldzējošu patvērumu jūrā, kādā upē vai ezerā un varbūt nemaz pat nemanām, ka līdzās mums ūdenī plunčājas vēl kādas pavisam mazas dzīvas radībiņas: strautenes, dūņenes, virpotāji, hidras, gauskāji. Turklāt, kaut gan dažas no šīm būtnēm pavisam viegli sajaukt ar puķēm, tomēr ir samērā plēsīgu, savstarpēji savienotu, ar taustekļiem bruņotu sīkdzīvnieku-  polipu kolonijas.

 Virs un zem ūdens dzīvajā pasaulē ienirsim kopā ar „Nākotnes pieturas” viesi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētnieku Dāvi Ozoliņu. Viņš ir viens no zinātnieku komandas, kas darbojas ilgtermiņa projektā LIFE FOR SPECIES, kura mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, kā arī izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai. Dāvja pētniecisko interešu lokā ir ūdens bezmugurkaulnieki, ūdens kukaiņu ekoloģija un to loma ekosistēmu funkcionēšanā un ūdens barības ķēdēs. Doktora disertācijā  Dāvis Ozoliņš pievērsies viendienīšu ekoloģijai mazajās un vidējās upēs Latvijā. Viendienītes ir ūdens kukaiņi, kuru mūža ilgums ir no dažām minūtēm vai stundām līdz 10 dienām, tomēr visbiežāk tikai vienu dienu. Viendienītes uzturas pie dažādiem ūdeņiem, savukārt to kāpuri dzīvo ūdenī un to attīstības stadija ilgst apmēram 1 vai 2 gadus.