Vārds „bibliotēka” cēlies no grieķu valodas, savienojot „biblīos", kas nozīmē „grāmata” ar „tēke” - „krātuve”. Bibliotēku pirmsākumi meklējami senās Babilonijas un Ēģiptes valdnieku tempļos, tiesa - tolaik tur vienuviet glabājās nevis grāmatas mūsdienu izpratnē, bet māla plāksnīšu kolekcijas. Krietni vēlāk māla plāksnītes aizstāja pergamenta un papirusa tīstokļi.

Savukārt to, kādus aizraujošus noslēpumus glabā Latvijas bibliotēku vēsturē, sākot ar 31. augustu varēsim uzzināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā izstādē “Neredzamā bibliotēka”.

Unikālā ekspozīcija, kas vienlaikus būs kā Nacionālās bibliotēkas dāvana simtajā dzimšanas dienā gan pašiem sev, gan visiem Latvijas grāmatmīļiem, „cels saulītē” to krājuma daļu, kas ir mūsu Gaismas pils sākotne. „Neredzamā bibliotēka” aicinās paviesoties 18. – 19. gadsimta sabiedrisko un privāto bibliotēku vēsturisko interjeru rekonstrukcijās, ne vien atklājot šo kolekciju unikalitāti un līkumotos ceļus līdz Nacionālajai bibliotēkai, bet arī vēstot par cilvēkiem, kas tās veidojuši, lietojuši un glabājuši īpaši iekārtotās telpās vai pat ēkās. Tā iepazīstinās ar 14 vēsturiskajām bibliotēkām, tostarp fon Bēru (Pope), Mihala Jana Borha (Varakļāni), fon Ceimernu - Lindenstjernu (Braslava), Haralda fon Loudona (Lizdēni), Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības, Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības Kurzemes bruņniecības (Jelgava) un citām kolekcijām.

Eksopzīciju papildinās arī vēsturnieces, LNB Letonikas un Baltijas centra pētnieces Kristīnes Zaļumas grāmata “Neredzamā bibliotēka: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas”. Kristīne ir arī jaunās izstādes kuratore, Latvijas Universitātes doktora zinātniskā grāda pretendente vēsturē, viņas pētniecības un zinātnisko interešu loks aptver vēsturisko kolekciju izcelsmes, kultūras mantojuma aizsardzības, lasīšanas kultūras, Latvijas muižu un bibliotēku vēstures jautājumus.

Starp citu, ietekmīgais renesanses laika humānists un domātājs  Roterdamas Erasms apgalvojis: „Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka.”