Ir rudens, sēņu laiks. Tāpēc instagramā, facebookā un citviet interneta vidē varam aplūkot laimīgus cilvēkus, kas, lepnumā starojot, atrāda savu vareno rudens „ķērienu” - pilnos sēņu grozus. Galvenokārt jau baravikas. Un jo lielākas, jo labāk.

Bet šodien „Nākotnes pieturā” runāsim par citām sēnēm - mikroskopiskām, toties ne mazāk vērtīgām. „Nākotnes pieturas” viešņa, divu augstskolu  doktorante, RTU Ūdens pētniecības un Vides Biotehnoloģiju laboratorijas zinātniskā pētniece Brigita Daļecka pēta iespējas notekūdeņu attīrīšanā no bīstamajām vielām izmantot mikroskopiskās sēnes. Bīstamās vielas notekūdeņos ir kaitīgas medikamentu sastāvdaļas, ķīmiskas vielas un  savienojumi, kas noteiktā koncentrācijā var būt bīstami gan cilvēkiem, gan apkārtējai videi. Izstrādājot doktora disertāciju, jaunā zinātniece ir atradusi tādu mikroskopisko sēni, kas notekūdeņos, izrādās, jau dabiski dzīvo un spēj to attīrīt no bīstamajām vielām. 

Lai arī vienlaikus dzīvot starp divām valstīm un būt divu augstskolu - RTU un Zviedrijas Karaliskā institūta doktorantei nebūt nav vienkārši. Brigita pārliecināta, ka tas ir ļoti aizraujoši un šī ir unikāla iespēja, kas kalpos par paraugu un iedvesmas avotu nākamajiem censoņiem.