Saūda Arābija ir valsts Arābijas pussalā, ko apskalo gan Sarkanā jūra, gan Persijas līcis. Tā ir bagātākā Vidējo Austrumu valsts, šeit atrodas pasaulē lielākie naftas un dabasgāzes krājumi, ko vērtē kā ceturto daļu no visas pasaules naftas resursiem. Latvijas Ārlietu ministrija iesaka ceļotājiem ievērot piesardzību, uzturoties sabiedriskās vietās un neapmeklēt pierobežas joslu 10 km zonā no robežas ar Jemenu. Saūda Arābijā tiek stingri ievērota konservatīva islāma likumu interpretācija, tādēļ ceļotājus aicina cienīt vietējās tradīcijas, likumus un reliģiju, it īpaši svētā mēneša Ramadāna laikā, vai, apmeklējot reliģiskas nozīmes vietas.

Savukārt tūristu Meka, vēstures, mūmiju, piramīdu un saules zeme Ēģipte aizņem Āfrikas kontinenta ziemeļaustrumu daļu.19. gadsimtā tā bija Osmaņu impērijas sastāvā, tad to okupēja Lielbritānija, tieši pirms 100 gadiem tā kļuva par karalisti, bet 1936. gadā ieguva pilnīgu neatkarību.

Savukārt valsts Eiropas austrumos, kura gluži kā Latvija 1991. gadā atguva savu neatkarību, bet šobrīd jau gandrīz pusgadu cīnās par tās saglabāšanu, kas ir viena no pasaulē lielākajām  graudu un eļļas eksportētājvalstīm, tā ir saulespuķu zeme Ukraina.

Kas kopīgs visām šim trim valstīm? Tas ir „Nākotnes pieturas” viesis Dr.sc.ing., RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas katedras asociētais profesors Māris Kaļinka (attēlā no kreisās). Viņš Latvijas zinātnieku komandas sastāvā šajās valstīs darbojies kā kultūras mantojuma saglabāšanas un digitalizēšanas eksperts: pirms 20 gadiem Ēģiptē, Karnakas tempļa  un Džosera piramīdas izpētē; šajā pavasarī ar mērķi izveidot virtuālās un papildinātās realitātes modeli veikti precīzi uzmērījumi arheoloģisko izrakumu vietā, Saūda Arābijas senpilsētā  Qaryat Al Faw.

Savukārt pavisam nesen, jūnijā Latvijas speciālistu unikālā pieredze noderējusi kara izpostītajā Ukrainā, kur veikta kultūras mantojuma objektu trīsdimensionālā skenēšana, fiksējot bojājumus un iegūstot datus, lai varētu plānot karadarbībā cietušo kultūras pieminekļu nostiprināšanu un atjaunošanu, vienlaikus nododot pieredzi un apmācot Ukrainas speciālistus.

Arī Latvijā valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"  projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" ietvaros, izmantojot fotogrammetrijas un lāzerskenēšanas metodes, izveidoti nozīmīgu Latvijas dabas un kultūras pieminekļu – Gūtmaņa alas, Skaņākalna un Lībiešu upuralas  3D modeļi, norit arī darbs pie Cēsu pils saglabāšanas un attīstīšanas projekta.