Interneta dzīlēs par viņu, tolaik Infektoloģijas centra galveno ārsti atrodams kāds sens raksts, kurā apgalvots, ka mediķu aprindās viņu dēvējot par karalieni. Un tiešām - ne tikai stāja un iznesība, gudrība un skaistums, arī tas, ka pavalstnieki var sajusties aizsargāti un aprūpēti, ir ideālas karalienes cienīgs raksturojums! Jo profesore, RSU Infektoloģijas katedras vadītāja un Rīgas Austrumu klīniskās  universitātes slimnīcas galvenā speciāliste infektoloģijā Ludmila Vīksna ir viena no tās profesionāļu komandas, kas šajā pandēmijas laikā Latviju pārliecinoši un pagaidām samērā veiksmīgi vadījusi cauri sabangotajiem Covid ūdeņiem. Profesores vadītais projekts „Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem” ir viens no tiem desmit, kas līdz gada beigām tiks realizēts valsts pētījumu programmas „Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai mūsu iedzīvotājiem ir kādi īpaši apstākļi vai gēni, kas nosaka slimības gaitas smagumu, tiks pētīts, cik nozīmīgas ir SARS CoV-2 raksturojošās pazīmes un antivielu dažādība, izveidošanās laiks un noturība, kā arī tas, kādas sekas slimība atstājusi uz pārslimojušo cilvēku veselību.

Jūlija nogalē Ludmila Vīksna arī apstiprināta par eksperti Starptautiskās Zinātņu akadēmiju partnerības (Interacademy Partnership jeb IAP) darbam COVID 19 Konsultatīvajā Padomē. IAP ir Globāls Zinātņu, inženierzinātņu un medicīnas akadēmiju tīkls, kas apvieno vismaz 140 zinātņu, inženierzinātņu un medicīnas akadēmijas visā pasaulē.

Profesores pētnieciskās darbības virzieni ir infektoloģija un hepatoloģija, viena no galvenajām zinātniskās darbības tēmām - aknu slimību izpēte. Ludmila Vīksna ir LZA korespondētājlocekle, vairāku medicīnas grāmatu un vairāk nekā trīssimt publikāciju autore.