Līdz ar dažādu arhīva materiālu un interneta resursu pieejamību var novērot, ka pēdējā laikā īpaši uzplaukusi interese par savu dzimtas sakņu apzināšanu, radurakstu pētīšanu, dzimtas vai ciltskoku veidošanu. Eksistē pat dažādas datorprogrammas un sociālie tīkli, kuri specializējušies tieši ģenealoģijas jeb dzimtas un radniecības saišu pētījumos, tiek piedāvāts meklēt sava dzimtas koka sakritību ar citiem dzimtas kokiem, tādejādi ļaujot atrast vēl neapzinātus radiniekus. Īpaši izveidotas interneta vietnes piedāvā ir DNS testu veikšanu, ar kuru palīdzību atrast savus ģenētiskos radiniekus, tikmēr „Senču meklētājā” iespējams izvērst  izvēlēto personu meklēšanu vairākos simtos internetā pieejamās datu bāzēs, kuras satur ģenealoģiska rakstura informāciju.

Uz cita veida radnieciskajām saitēm, kopīgo asinsriti un ģenētiskās informācijas ķēdēm palūkojies „Nākotnes pieturas” viesis, datu zinātnieks, mūziķis ar pieredzi klasiskā un kordiriģēšanā, ar mīlestību pret pankroku, industriālo mūziku un metālu, turklāt docētājs Mūzikas Akadēmijas Mūzikas tehnoloģiju katedrā Linards Kalniņš. Izmantojot datu analīzi un meklējot Latvijas mūzikas grupu nosaukumu un to dalībnieku savstarpējās sakarības, viņš pētījis Latvijas roka vēsturi un radījis Latviešu grupu ciltskoku jeb Interaktīvo Latvijas grupu karti jeb plaušas ar stilizētām alveolām - mūzikas grupām.

Savulaik Linards studējis matemātisko modelēšanu Dānijas Tehniskajā universitātē, kādu laiku dzīvojis Vācijā, kur, būdams datu analītiķis, strādājis pie bezvadu iekšējo austiņu izveides, darbojies dažādos mūzikas projektos - grupā  „Dzelonis”, eksperimentālā roka grupā „Nē”, izaicinošajā „DJ Krankenwagen”, grupā PIMTHM, kurā skanējušas dziesmas angļu, vācu un bulgāru valodā un to tematikā dominējusi pēcpadomju trauma un jaunu cilvēku pieaugšana Rietumu un Austrumu ideoloģiju un kultūru sadursmē.