Jēdziens „dizains” esot radies jau tālajā 16. gadsimtā Itālijā, un termins "designo intero" apzīmēja māksliniekam radušos ideju, kuru sūtījis Dievs. Dizaina objekti tika radīti vienā eksemplārā un bija unikāli. Tradicionālā izpratnē, runājot par dizainu, to uztveram kā mākslu, augsto modi, kulta somiņas vai kurpes, ekskluzīvus auto, interjera vai sadzīves priekšmetus, kaut ko acīm baudāmu un taustāmu. Tomēr jau kopš pagājušā gadsimta dizaina jēdziens ieguvis plašāku skatījumu. Dizains tiek skaidrots kā domāšanas metode un tiek definēts kā zinātnes joma, kas apvieno kreatīvo un analītisko procesu vadību un kas līdzdarbojas ar priekšmetu projektēšanu nesaistītu jautājumu risināšanā. Šobrīd tas kļuvis par starpdisciplināru domāšanas veidu inovāciju izstrādei, tiek runāts par servisa, interaktīvo un pakalpojumu dizainu, kas palīdz pilsētplānošanā, veselības aprūpē, izglītības un transporta sistēmā, uzņēmējdarbības sektorā un citās, visdažādākajās jomās.

„Nākotnes pieturā” dizaina būtību un tā dažādās izpausmes centāmies atklāt kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta direktori un pētnieci, Ph.D. Lieni Jākobsoni. Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta darbība saistīta ar lietišķo un fundamentālo pētījumu izstrādi Latvijas un plašākā starptautiskā kontekstā, veidojot platformu zināšanu un ideju apmaiņas nodrošināšanai, izglītojot un iesaistot LMA studentus zinātniskajā darbībā un institūta aktivitātēs.

Lienes Jākobsones pašas zinātniskās intereses saistītas ar dizainu, īpaši pievēršot uzmanību kritiskajam, pārmaiņu un spekulatīvajam dizainam. Dizains attīstījies ciešā saistībā ar masveida rūpniecību un kalpojis masu patēriņam un uzņēmējdarbības primārajam mērķim – peļņas vairošanai. Šobrīd pasaule arvien vairāk sāk apzināties, ka planētas resursi ir ierobežoti, tādēļ paralēli līdzšinējai dizaina praksei, kas lielā mērā bijusi orientēta uz patēriņu un neilgtspēju, attīstās kritiskā dizaina virziens, kas vērsts uz ilgtspējīga dzīvesveida un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Līdzās akadēmiskajai karjerai Liene darbojas arī radošajā jomā un projektēšanā un ir arhitektūras un dizaina studijas „Sampling” līdzdibinātāja un vadošā partnere. Pērn par vēsturiskās ražošanas ēkas Juglā, kas pielāgota alus darītavas un bāra vajadzībām - brūža «Manufaktūra» atjaunošanu, «Sampling» radošā komanda saņēma Latvijas Arhitektūras gada balvu.