“Mums vairāk jāzina kaimiņu valstu, Lietuvas, Igaunijas vēsture, lai gan mēs labāk zinām, piemēram, Vācijas vai Zviedrijas vēsturi.”

“Vēstures digitalizēšana ir vajadzīga, bet tai ir jārada sistēma, lai kāds kaut ko varētu arī atrast.”

“Citu valstu vēsturniekiem pat varbūt skauž, cik bagāta ir mūsu vēsture.”

Vēstures doktors, Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks, Vidzemes Augstskolas pētnieks, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis Jānis Šiliņš :  „ Esmu cilvēks, kuru vienmēr ir fascinējis laiks un sabiedrība”

Raidījums tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu