Šobrīd ik dienu tiekam informēti ar skaitļiem, cik Covid testu veikti Latvijā, cik kaimiņvalstīs vai pasaulē. Savukārt interneta vidē klejo visdažādākie testi, kuros visai nosacīti vari izzināt dažādas savas personības šķautnes, sākot ar to, vai, piemēram, esi ekstravertais vai intravertais tips un vai esi pietiekoši harmonisks un beidzot  ar to, kāda frizūra tev vislabāk piestāv vai kādu mājdzīvnieku izvēlēties.

Jau pagājušā gadsimta sākumā vairāki zinātnieki pievērsās teorijai, kā ar speciālu testu palīdzību izmērīt cilvēku garīgās spējas, un tika izstrādāti pirmie testi, kuru mērķis bija noteikt intelektuālās attīstības koeficientu jeb IQ. Pirms pāris gadiem RSU pētnieki uzsākuši darbu pie īpaši mūsdienu Latvijai pielāgota IQ testa sastādīšanas, kurā iekļauti jautājumi no dažādām jomām - ģeogrāfijas, ģeometrijas, datorzinībām ekonomikas, mūzikas un literatūras u.c. Ar testa palīdzību ne tikai konkrēta testējamā persona varēs uzzināt savu IQ līmeni, bet tas sniegs arī nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā, jo pēc starptautiski atzītām zinātniskām normām tiks noteikts Latvijas vidējais intelekta rādītājs.

„Nākotnes pieturas” viešņa RSU Psiholoģijas laboratorijas vadošā pētniece, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente Dr. Psych. Jeļena Ļubenko darbojas ne tikai IQ pētnieku grupā, bet pavasarī bija arī Latvijas koordinatore plašā starptautiskā projektā "Covid - 19 Impact" jeb "Pārvarēšanas mehānismi un uzvedība saistībā ar Covid -19", kura nolūks bija noskaidrot un analizēt to, kā cilvēki jūtas pandēmijas laikā, kā uzvedas un ievēro rekomendācijas attiecībā uz vīrusa ierobežošanu, līdz ar to valstu amatpersonām sniegt pārbaudītas zināšanas, uz kurām balstīt turpmākos lēmumus.