Neesiet pārsteigti, ja kārtējais Latvijas zinātnieku sasniegums iekaros pasaules uzmanību: Vairāk nekā ceturtdaļa šobrīd zāļu vielu satur vismaz vienu fluora atomu. Līdz šim fluormetilēna grupas pārnesei pārsvarā tika izmantoti freoni, kas ir vai nu gāzveida viela, vai viegli gaistoši šķidrumi, kas bieži vien ir videi nedraudzīgi, pat toksiski.

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā izstrādāts jauns reaģents, kas turpmāk ļaus ķīmiķiem visā pasaulē ērtāk un drošāk strādāt ar fluoru saturošiem savienojumiem. Šo atklājumu Latvijas Zinātņu akadēmija novērtējusi kā vienu no pērnā gada vērtīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. „Nākotnes pieturā” viesojas pētnieku grupas vadītājs Dr.sc.nat. Jānis Veliks. Pēc doktora studijām Šveicē, Cīrihes universitātē, iegūtās Šveices Nacionālā zinātnes fonda stipendijas un veiksmīgās karjeras Oksfordas Universitātē patriotisma jūtu vadīts Jānis pirms pāris gadiem atgriezies Latvijā un šobrīd ir OSI pētnieks.

Vēl var piebilst, ka, iespējams, dažs labs viņa vārdu saista ar mūzikas lauciņu. Un visai pamatoti, jo zinātnieks savus agrīnajos jaunības gados spēlējis bungas populārajā latgaliešu rokgrupā „Dabasu Durovys”.