Pasaules vēsturē varam atrast spožus piemērus tam, ka uz zinātnes skatuves bieži vien sievietes spēlējušas galveno lomu: Poļu izcelsmes zinātniece Marija Kirī bijusi pirmā, kura ieguvusi Nobela prēmiju divās dažādās zinātnēs - ķīmijā un fizikā; Britu ķīmiķe Dorotija Hodžkina saņēmusi Nobela prēmiju par saviem atklājumiem darbā ar penicilīnu un insulīnu; Neirobioloģe Rita Levi-Montalčīni apbalvota ar Nobela prēmiju par nervu augšanas faktora atklāšanu; ģenētiķe un molekulārbioloģe Elizabete Blekbērna – Nobela prēmijas laureāte par DNS struktūras pētījumiem un to saistību ar dažādām slimībām, tostarp vēzi.

Lai veicinātu sieviešu skaitu, kuras darbojas zinātniskajā pētniecībā L`ORÉAL un UNESCO programma „Sievietēm zinātnē” godina zinātnieces viņu galvenajos karjeras posmos, dodot nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā, kā arī veicinot dzimumu vienlīdzību zinātnes jomā. Kopš 2005. gada L`ORÉAL Baltic programma „Sievietēm zinātnē”, kuras goda patronese ir Vaira Vīķe-Freiberga, tiek īstenota arī Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un pirms pāris nedēļām uzzinājām to septiņu talantīgo Baltijas zinātnieču vārdus, kas šogad saņem balvu „Sievietēm zinātnē”. Viņu vidū arī „Nākotnes pieturas” viešņa Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošā zinātniece un Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja Dr.chem. Iveta Pugajeva. Viņa balvu saņēmusi par darbu pie jaunas metodoloģijas izstrādes sabiedrības veselības novērtēšanai, pielietojot uz notekūdeņiem bāzētu epidemioloģijas pieeju. Šo inovatīvo pieeju izmanto, lai pētītu likumsakarības starp notekūdeņu ķīmisko sastāvu un dažādiem antropogēniem faktoriem, piemēram,iedzīvotāju uztura, alkohola un medikamentu lietošanas paradumiem un veselības stāvokli. Projektā iegūtie dati sniegs noderīgu un būtisku informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, uztura paradumiem, sabiedrības veselību un labklājību.

Savulaik Iveta Pugajeva pievērsusies  arī benzofenona difūzijas no iepakojuma uz pārtiku, farmaceitisko savienojumu atlikumu izplatības vidē, jaunas augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodes noturīgā organiskā piesārņojuma noteikšanai Baltijas jūras un Latvijas iekšējo ūdeņu zivīs un citos pārtikas produktos un citiem pētījumiem.