Jauna gada sākumu iezīmē ne tikai jauni sapņi, mērķi un cerības, bet arī jauni kalendāri. Visplašākajā šo laika skaitīšanas izdevumu klāstā ir kāds viens īpašs, ko jau trešo gadu veido Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija. Lai cildinātu Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību, kalendāra galveno varoņu lomās ir 12 mūsdienu dažādu nozaru Latvijas zinātnieki un viņu sasniegumi. Viena no šīm personībām ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore un Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, Dr. Inta Mieriņa. Viņas interešu lokā ir tik aktuālas tēmas kā migrācija, nacionālā identitāte, valsts - pilsoņu attiecības, sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība, vēsturiskā atmiņa.

Profesore darbojusies vairākos liela mēroga Eiropas pētnieciskajos projektos, bijusi Eiropas Komisijas eksperte, ir vairāku stipendiju, t.sk., Fulbraita stipendijas un Eiropas Zinātņu akadēmijas Mazās Fēliksa balvas laureāte. Kā pētniece viesojusies Ārhusas Universitātē Dānijā, Ilinoisas Universitātē Čikāgā, Vasingtonas un Jeila univesitātēs ASV, GESIS EUROLAB Vācijā, kā arī strādājusi Varšavas universitātē Polijā.

Latvijā Inta strādājusi Diasporas likuma izstrādes darba grupā, vadījusi apjomīgo un ne tikai mūsu valstī, bet arī Eiropas kontekstā nozīmīgo pētniecisko projektu "Latvijas emigrantu kopienas", kura ietvaros 2014. gadā tika aptaujāti vairāk nekā 14 000 Latvijas valstspiederīgo , kas dzīvo 118 valstīs. Skaitļi ir nežēlīgi: šobrīd ap 370 000 mūsu valstspiederīgo  dzīvo ārpus Latvijas. Tāpēc pērnajā rudenī LU Filozofijas un socioloģijas institūts uzsāka jaunu unikālu projektu "Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā", kura mērķis ir noskaidrot, kā jūtas mūsu tautieši ārvalstīs, akcentējot visdažādākās, migrantiem aktuālas jomas, piem., psiholoģiskā labklājība, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, iekļaušanās darba tirgū un viņu prasmju un pienesuma novērtēšana ārvalstīs un Latvijā.