2015. gadā ANO izvirzīja mērķi izbeigt badu līdz 2030. gadam. Tomēr šķiet, ka ar šī plāna izpildi iet visai bēdīgi. Pērn tika publicēts Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas, Starptautiskais Lauksaimniecības attīstības fonda, ANO Bērnu fonda, Pasaules Pārtikas programmas un Pasaules Veselības organizācijas kopīgais ziņojums, kas vēstīja, ka pasaulē no bada cieš aptuveni 735 miljoni cilvēku, turklāt situāciju ar pārtiku krietni pasliktinājusi Covid pandēmija un karš Ukrainā. Jaunākie dati vēl nav apkopti, bet  zināms, ka 2021. gadā 30% pasaules iedzīvotāju nebija pastāvīgas piekļuves pārtikai un 42% pasaules iedzīvotāju nevarēja atļauties veselīgu pārtiku.

Pretstatā tam Eiropas Savienībā gada laikā tiek radīti 58 miljoni tonnu pārtikas atkritumu, un tas ir aptuveni 130 kg uz vienu iedzīvotāju. Turklāt izrādās, ka visnaskākās pārtikas atkritumu vairotājas ir mājsaimniecības, otro vietu ieņem pārstrādes sektors, tam seko ražošana, restorānu un pakalpojumu nozare, mazumtirdzniecība un izplatīšana. Pārtikas šķērdēšanā bez morālajiem un ētiskajiem aspektiem būtiska ir arī ietekme uz klimatu un globālo sasilšanu - pārtikas atkritumiem sadaloties, rodas siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, bet pārtikas ražošanai tiek izmantots milzīgs zemes, ūdens un enerģijas resursu daudzums. Lai apzinātu pārtikas zudumu problēmas mērogus, meklētu risinājumus un izstrādātu turpmākās rekomendācijas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) pētnieku grupa devusi startu pētījumam, kurā tiks analizēta situācija mājsaimniecībās, pārtikas ražošanas un ēdināšanas uzņēmumos. Jaunajā pētījumā „Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas padziļināts izvērtējums un pasākumi pārtikas izšķērdēšanas mazināšanai” zināmu lomu var spēlēt ikviens no mums - aizpildot aptaujas anketu par saviem pārtikas iegādes un patēriņa paradumiem.

„Nākotnes pieturā” problēmu par pārtikas ražošanas un patēriņa ilgtspēju ieskicēs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore un vadošā pētniece, arī studiju prorektore Dr.sc.ing. Ilze Beitāne.

Profesores pašas sirdslieta ir veselīgs uzturs un ar to saistītie pētījumi, savulaik tapusi arī grāmata „Diēta liekā svara samazināšanai”, LBTU studenti viņas vadībā apgūst uztura zinības, bez tam, lai ieinteresētu  topošos studentus un jauniešus iepazīstinātu ar viesmīlības nozari, ik vasaru Lauksaimniecības un Pārtikas tehnoloģijas fakultātē norisinās Viesmīlības vasaras skola.