Iespējams, ne tik tālu tas laiks, kad mūsu ceļojumu galamērķi paplašināsies un mūsu transportlīdzeklis kaut kad nākotnē pieturēs uz kādas zvaigznes. Savukārt LR2 „Nākotnes pieturā” viesojās zvaigžņu atklājējs - astronoms, LU Astronomijas institūta direktora vietnieks un vadošais pētnieks un Baldones Astrofizikas observatorijas vadītājs Dr.phys. Ilgmārs Eglītis. Viņa kontā ir tuvu simtam jaunatklātu Saules sistēmas mazo planētu asteroīdu,  par šiem pētījumiem pirms pāris gadiem saņemta arī „Gada balva zinātnē”. Starp citu, pēc lietuviešu kolēģu ierosinājuma Starptautiskā Astronomijas savienība kādam asteroīdam devusi nosaukumu „Eglitis”. Savukārt ar Ilgmāra gādību pie nosaukuma tikuši asteroīdi „Baldone", „Blumbahs” un „Canders”. Kaut kur Ēģiptes vai Etiopijas debesīs esot saskatāms arī asteroīds „Latvija”. Varam arī būt lepni, ka Baldones observatorija oglekļa zvaigžņu pētniecībā ir viena no vadošajām pasaulē un tās astronomiem uzticēts veidot starptautisko visu līdz šim atklāto oglekļa zvaigžņu katalogu.

Un vēl ar nepacietību gaidīsim 10. decembri, jo tieši tad vislabāk būs redzams kāds septembrī mūsu Saules sistēmā ieradies ciemiņš no starpzvaigžņu telpas – komēta "C/2019 Q4", kas ir tikai otrais mūsu Saules sistēmā novērotais sūtnis no "ārpuses". Latvijā novērojumos piedalījās un Baldones Astrofizikas observatorijā komētu fiksēja arī observatorijas vadītājs Ilgmārs Eglītis.