Ja maija mēnesī mēs svinam Muzeju un Baznīcu nakti, jūnijā - gada īsāko nakti un septembra sākumā Balto nakti, tad septembra nogalē visā Eiropā jau 18. reizi norisinās Zinātnieku nakts, kas ik gadu pulcē ap 1,5 miljonu zinātnes sasniegumus, inovācijas, tehnoloģijas, rezultātus un pētniecības procesus izzināt alkstošos  un dod iespēju ielūkoties „zinātnes aizkulisēs” - tikties ar pētniekiem, doties ekskursijās, skatīties šovus, piedalīties eksperimentos un diskusijās. Piektdien, 29. septembrī apmeklētājiem savas durvis vērs universitātes, institūti, pētniecības un izziņas centri visā Latvijā. Zinātnieku nakts priekšvakarā „Nākotnes pieturā” viesojas zinātniece, kuras „ikdiena ir Zviedrija, bet  Latvija -  svētki” - Upsalas Universitātes asociētā pētniece Sabiedrības veselības un aprūpes zinātņu departamentā un RSU vadošā pētniece, Dr.med. Ieva Reine.

Ieva strādājusi par analītiķi Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūrā, viņas pētījumi ietver veselības rādītāju analīzi saistībā ar piesaisti darba tirgum, nevienlīdzību veselības, dzimuma un labklājības jomā un veselīgu novecošanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Šobrīd  aktuāls ir starptautisks sadarbības projekts - „Veselīgas novecošanas, labklājības un sociālās drošības veicināšana”, kurā trīs valstu -  Rīgas Stradiņa universitātes, Lihtenšteinas Universitātes un Islandes Universitātes pētnieki cenšas noskaidrot, kā sasniegt un uzturēt labu dzīves kvalitāti, panākt gados vecāku cilvēku iesaistīšanos darba tirgū,  popularizēt aktīvu sabiedrisko dzīvi un veselīgu dzīvesveidu. Ieva Reine  ir  arī Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas vadītāja, bijusi  LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, viņas interešu lokā ir diasporas latviešu valodas izglītības jautājumi un problēmas, ar kurām saskaras remigrantu ģimenes.

Savulaik Ieva bijusi slavenās Stokholmas latviešu skolas vadītāja, bet brīvajā laikā jau daudzus gadus dzied leģendārajā Stokholmas latviešu korī un dejo Stokholmas Tautas deju kopā „Zibenītis”.