Miljoniem tūristu visā pasaulē sajūsmina neparastākās alas - Ajanta alās Indijā aplūkojami neskaitāmi Budisma reliģiskās mākslas meistardarbi, Khao Luang alā Taizemē atrodas ap 170 budas statuju, bet Devetaškata alā mājvietu atraduši 30 000 sikspārņi. Alas ar savu noslēpumainību bijis iemesls dažādām teikām: Drakona alas Maljorkā nosaukums cēlies no senas leģendas, kas vēsta, ka ieeju alās sargājis drakons; Grieķijas salā Krētā ir Zeva ala, kur viņa māte, auglības dieviete Reja, glābjoties no sava vīra nežēlīgās greizsirdības, slēpusi savu mazo dēlu; slavenākā Latvijas ala Gūtmaņa ala saistās ar romantisko mīlas stāstu par Maiju- Turaidas Rozi, bet droši vien līdera loma Latvijas alu teikās un nostāstos pieder velnam. Tomēr alas nav tikai sendienu leģendu un mītu objekts - to noteikti var apliecināt Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts, ģeologs Dainis Ozols, kurš „Nākotnes pieturā” dalīsies Latvijā vēl līdz šim nezināmas alu sistēmas jaunatklājēja priekā. Kartējot Eiropas Savienības nozīmes  biotopus, Dainim Salacas krastos, Bezdelīgu klintīs izdevies atklāt alu, kas nosaukta par Cauro alu.

Ar alu, kas ir īpaša aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko objektu grupa, kurām ir botāniska, arheoloģiska un vēsturiska vērtība, pētniecību nodarbojas  zinātnes nozare  speleoloģija. Latvijas alas un iežu atsegumi lielākoties veidojušies smilšakmenī, kas ir unikāli un tiem nav līdzīgu objektu visā Eiropā. Alas ir arī mājvieta dažādām retām sūnu, ķērpju, paparžu un lakstaugu sugām.

Dainis Ozols ir arī Ziemeļvidzemes Ģeoparka vadītājs. Ziemeļvidzemes Ģeoparks ar mērķi pievērst uzmanību interesantām, īpašām, mazāk zināmām un  pilnībā vēl neizpētītām teritorijām un ģeoloģiskā mantojuma vērtībām ik gadu nosaka Latvijas gada ģeovietu. Savulaik gada ģeovietas godā celti gan Staiceles Dzelzs avoti un Ketleru atsegumi, gan Rundānu Velna dobe un Vidzemes jūrmalas stāvkrasti. Par šī, 2021. gada ģeovietu atzīti Staldzenes stāvkrasti Ventspils tuvumā ar krāšņu, savvaļi ainavisku jūras viļņu erodētu krasta krauju, kur atsedzas daudzveidīgi, dažādu laikmetu nogulumi.