Šobrīd, kad nu jau pāris gadus Latvijā notiek nemitīgs riņķa dancis ap izglītību un turpinās nebeidzams apburtais loks, kurā cīņa par skolotāju atalgojuma celšanu korelē ar mazo skolu reformu, arī „Nākotnes pieturā” pievērsīsimies izglītībai. Par raidījuma moto varētu kļūt kādreizējā Latvijas Izglītības ministra Raiņa gandrīz pirms 100 gadiem teiktais:  "Skolotājus, kas tautā nes gara gaismu, es vienmēr esmu uzskatījis kā kareivjus, kuri iet kaujā, kā zināmā mērā mocekļus, jo viņu darbs ir briesmīgi grūts”, tomēr „skolotāji mūsu tautas spēkus kopos, daiļos un vedīs tālākā nākotnē”. Tāpēc, fokusējoties uz pozitīvo, „Nākotnes pieturas” uzmanības centrā būs saruna par to, kā, dodot iespēju iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, radīt pilnvērtīgu skolotāju atbalsta un izaugsmes sistēmu, kas savukārt sniegtu ieguldījumu skolēnu mācību sasniegumos.

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieku grupa izdevusi monogrāfiju “Datu zinātība skolai”, kurā, lai sasniegtu augstākus mācību rezultātus, akcentēta nepieciešamība transformēt profesionālās pilnveides mācības. Pētījumā izvirzītas galvenās prioritātes: Definēt konkrētas izglītības iestādes pedagogu profesionālās pilnveides mērķi, plānot profesionālo pilnveidi atbilstoši katra skolotāja mācīšanās vajadzībām un radīt sistēmu, kurā iespējams pārliecināties, ka profesionālās pilnveides rezultātā notikušas pārmaiņas. „Nākotnes pieturā” viesojās monogrāfijas „Datu zinātība skolai”  zinātniskā redaktore un līdzautore Dr. paed. Dace Namsone, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) direktore un vadošā pētniece Dr. paed. Dace Namsone. Viņa pati savulaik ilgus gadus bijusi ķīmijas skolotāja, ir daudzu ķīmijas mācību grāmatu, zinātnisku un metodisku publikāciju autore, šobrīd ir zinātnisko darbu vadītāja LU topošajiem dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem.