Pērnajā rudenī LU  Diasporas un migrācijas pētījumu centrs prezentēja pētījumu “Sadarbība izcilībai: Latvijas un diasporas pētnieku skatījums uz savstarpējo sadarbību”, kura ietvaros tika veikta ārpus Latvijas zinātnieku un pētniecisku aptauja. Viens to tās mērķiem bija iegūt informāciju diasporas zinātnieku datubāzes izveidošanai. Tika apzinātas un uzrunātas vairāk nekā 800 zinātnes personas. Trīs valstis, kurās visvairāk mīt un darbojas Latvijas diasporas zinātniek ir ASV, Zviedrija un Lielbritānija, savukārt  populārākās zinātniskās darbības jomas ir dabaszinātnes un sociālās zinātnes, kurām seko medicīna un veselības zinātnes. „Nākotnes pieturas” viešņa pārstāvēta abos „top trijniekos” - klīnisko pētījumu biznesa attīstības vadītāja Lielbritānijas Nacionālajā veselības pētījumu institūtā (NIHR) - Dace Dimza-Džonsa (Jones).

Dace ir viena no Diasporas māsu un vecmāšu apvienības dibinātājām un valdes loceklēm un viena no Londonā gaidāmās Latvijas un diasporas sadarbības konferences “Sieviete medicīnā un zinātnē Latvijā un pasaulē” organizētājām. Konferencē uzstāsies augsta līmeņa veselības aprūpes un zinātnes pārstāvji no Latvijas un diasporas un apskatāmo tēmu loks ir visai plašs: Sievietes sasniegumi zinātnē un medicīnā, karjeras izaugsme, mentoru loma, Diasporas mediķu ieguldījums Latvijas veselības sistēmas attīstībā, Diasporas pētnieku ieguldījums Latvijas zinātnes attīstībā, Inovāciju nozīme pacientu aprūpē un kā zinātni pārnest uz inovatīviem uzņēmējdarbības risinājumiem. Dace Dimza–Džonsa uzstāsies ar referātu „Kāpēc inovācijas ir svarīgas pacientu aprūpē". Viņas pašas pieredze ap desmit gadu garumā bijusi ap 150 klīnisko pētījumi un to uzraudzība sirds un asinsvadu, onkoloģijas, diabēta, ķirurģijas, neatliekamās palīdzības, nieru, elpošanas, sabiedrības veselības, primārās aprūpes utt. jomā. Pēdējos gados Daces uzmanības centrā bijusi dalība klīniskajos vakcīnu pētījumos.