Latvija ir ne tikai koru un basketbola lielvalsts, arī mežu, kas aizņem vairāk nekā pusi sauszemes teritorijas, un, protams, arī jūras valsts ar aptuveni 500 km garu jūras robežu, desmit ostām un vairāk nekā desmit bākām.

Latvieši jau izsenis bijuši slaveni gan ar savām kuģošanas, gan kuģu būvniecības prasmēm. Latvijas kuģniecība īpaši uzplauka Kurzemes hercogistes laikā, 16. - 18. gadsimtā. Ar hercoga Jēkaba gādību tika uzbūvēti vairāki simti burinieku, 27 kuģus Kurzemes meistari pat darinājuši Francijai un sešus – Lielbritānijai. Savukārt mūsu jūrniecības leģendas, jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra pētījumi ekonomikā vainagojās ar ideju par kuģniecības, kā perspektīvas nozares attīstību un domu par latviešu jūrskolas izveidi. Tika uzbūvēti vairāk nekā 500 tālbraucēju burinieku, pirmais latviešu buru kuģis, kura apkalpi veidoja vietējie iedzīvotāji, pāri Atlantijas okeānam devās 1870. gadā. Radās jaunas ostas Ainažos, Pāvilostā, Rojā un Salacgrīvā.

„Nākotnes pieturā” ne tikai par to mantojumu, kas dara mūs lepnus, bet arī par to, kas rada bažas un liek meklēt jaunus risinājumus, lai saglabātu mūsu jūras ilgtspēju, mazinātu piesārņojumu un biodaudzveidības apdraudējumu. Šovasar plašu rezonansi izraisījis RTU Latvijas Jūras akadēmijas projekts, kas tika realizēts kopīgi ar profesionāliem ūdenslīdējiem un kura mērķis bija Baltijas jūrai palīdzēt atbrīvoties no tā dēvētajiem „spoku tīkliem” - daudzu gadu garumā pamestajiem vai nozaudētajiem zvejas rīkiem, kas ir ne vien bīstami kuģu satiksmei, bet arī ūdeņos mītošajai dzīvajai radībai. Netālu no Engures ostas izceltās „bagātības” nonākušas RTU Latvijas Jūras akadēmijas un Zinātnes un inovāciju centra pētnieku rīcībā, kas turpinājumā meklēs risinājumus „spoku tīklu” pārstrādei un otrreizējai izmantošanai.

„Nākotnes pieturas” viešņa - RTU Jūras akadēmijas asociētā profesore, ekonomikas zinātņu doktore (Dr.oec.) Astrīda Rijkure, ir ne vien „spoku tīklu” komandas mentore, bet arī studiju programmas "Ostu un kuģošanas vadība", kuras mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, daudzpakāpju, kvalitatīvu un pasaulē atzītu augstāko profesionālo jūrniecības izglītību,  direktore.