Savulaik angļu filozofs, par  mūsdienu zinātnes un zinātniskās revolūcijas aizsācēju dēvētais, Frānsiss Bēkons izteicies, ka, jo mazāk ticama ir vēsture, jo lielāku baudījumu tā mums sagādā. Tāpēc šoreiz „Nākotnes pieturā” pievērsīsimies vēstures baudīšanai un darīsim to kopā ar „Nākotnes pieturas” viesi, LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociēto profesoru, Ventspils muzeja direktora vietnieku un vadošo pētnieku, Dr.hist. Armandu Vijupu. Viņš atzinis, ka „arheologa darbs ir fascinējošs”, vadījis arheoloģiskos izrakumus Ventspils un Kuldīgas senpilsētā, Puzes pilskalna dzelzs ieguves vietā, Dundagas, Strazdes un Puzes baznīcā un citviet Kurzemē, kā arī stažējies Zviedrijā, Dānijā un Polijā un piedalījies arheoloģiskajos izrakumos Norvēģijā.

Šovasar Armanda Vijupa vadībā norisinājās arheoloģiskās izpētes darbi Ventspils senākās mūra celtnes, ko var uzskatīt par vecāko viduslaiku cietoksni Latvijā, kas tikpat kā nemainītā veidā saglabājis savu pirmatnējo apjomu - Ventspils Livonijas ordeņa pils teritorijā. Pētījumu  mērķis bija noskaidrot gājēju celiņā radušās ap 0,5 m dziļās kritnes cēloņus. Zemes iebrukuma raksturs liecināja par apjomīgu pazemes konstrukciju esamību, par kurām tiešas liecības nebija atrodamas rakstītajos vēstures avotos. Tika izpētīts, ka atsegtā konstrukcija ir kanalizācijas savācējšahta no tiem laikiem, kad pils pildījusi cietuma funkciju.

Arheologa pieredze Armandam Vijupam noderējusi skaidrojot pirmās spēlfilmas, kas radīta Latvijas teritorijā, pirms vairāk nekā 100 gadiem Ventspilī uzņemtās filma “Kur patiesība?” arheoloģiju. Pētījums vainagojies grāmatā “Kur patiesība par ebreju kursistes traģēdiju”.

Viņa zinātnisko interešu lokā ietilpst arī heraldika, pētnieks jau gandrīz 30 gadus ir Latvijas Republikas Heraldikas komisijas loceklis un darbojies vērienīgā izdevuma "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā" komandā. Ar izsmeļošu informāciju - kas ir heraldika, kā un ko vēsta ģerbonis, kādas ir tā sastāvdaļas, ko drīkst un nedrīkst darīt, veidojot ģerboni, varam iepazīties Armanda Vijupa sastādītajā heraldikas vārdnīcā.