Jau 20 gadus, kopš 2003. gada  lai rūpētos par latviešu valodas attīstību un pievērstu uzmanību nevēlamu vārdu ienākšanai latviešu valodā, ikviens tiek aicināts iesaistīties aptaujā par Gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu. Un tiešām – mūsu leksikā „iedzīvojušies” savulaik par Gada vārdiem atzītie „zīmols”, „mēstule”, „jaunuzņēmums” un „zibakcija”. Tomēr joprojām lietojam arī nevārdus „aplikācija”, „influenceris” un „vaibs”. Un kas to zina – varbūt ar laiku šie vārdi nonāks arī apvidvārdu krātuvē?

Lai rūpētos par latviešu valodas unikalitāti un daudzveidību, ko bagātina izloksnes un dialekti, LU Latviešu valodas institūts rīko Apvidvārdu talku, kurā „talcinieki” aicināti vākt apvidvārdus jeb vārdus, kas atšķiras no literārās valodas un ko lieto kādā noteiktā apvidū, tos reģistrējot mājaslapā apvidvardi.lu.lv. Šeit varam aplūkot vairāk nekā 15 tūkstoš vārdu apjomīgo datubāzi, arī uzzināt, ka pagājušās nedēļas Nedēļas vārda godā celts no Aknīstes nākušais - „krivasi” , kas nozīmē „sasaluši sniega vai dubļu gabali”. Savukārt februāra nogalē norisinājās valodnieka akadēmiķa Jāņa Endzelīna 150. dzimšanas dienai veltītās Apvidvārdu talkas ražīgāko dalībnieku godināšanas pasākums.

Viena no apvidvārdu datubāzes lapas idejas un satura autorēm ir Anete Ozola. Un, kā teiktu Mežvidu pagastā „ja tev radeja vysu dīnu skaņ”, tad  LR2 iekš „Nākotns pietur” ciem nonācs Anet Ozol. Viš i valod pētnieks”. Latvijā ir 3 dialekti – augšzemnieku, vidus un lībiskais jeb tāmnieku dialekts. Lībiskajā dialektā izšķir divas izlokšņu grupas: Kurzemes lībiskās izloksnes un Vidzemes lībiskās izloksnes. Kurzemes lībiskās izloksnes runā uz ziemeļiem no Kuldīgas ap Ventspili, Dundagu, Talsiem, Kandavu, turpretī Vidzemes lībiskās izloksnes runā Vidzemes rietumu daļā (ap Ainažiem, Aloju, Limbažiem, Staiceli).

LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente, latviešu dialektu pētniece Anete Ozola savos pētījumos īpaši pievērsusies lībiskajam  dialektam un konkrēti tā iezīmēm Talsu iedzīvotāju runā - fonētikai, morfoloģijai un sintaksei. Kaut gan Talsos savas izloksnes nav, pilsēta ir nozīmīgs Kurzemes reģionālais centrs, kas atrodas trīs izlokšņu krustpunktā.