Jūlija vidū Rīgā norisinājās ievērojams notikums - 26. EUROfusion Ģenerālā  asambleja, uz kuru ieradās Eiropā vērienīgākā zinātniskā kopprojekta vadība un dalībnieki no 24 valstīm. EUROfusion mērķis ir attīstīt kodolsintēzi kā dzīvotspējīgu enerģijas avotu līdz 2050. gadam, ražojot CO2 brīvu enerģiju lielos apjomos.

Latvija kodolsintēzes pētniecības jomā ir vadošā trīs Baltijas valstu starpā.  Šobrīd ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmā “Apvārsnis 2020” Dr.habil.phys. Andra Šternberga koordinētā Latvijas “EUROfusion Laboratorija” apvieno zinātniekus no LU CFI, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta un Fizikas institūta.

Andris Šternbergs ir Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātņu jomā, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā loceklis. Viņa publikāciju sarakstā ir vairāk nekā 250 zinātnisko rakstu Web of Science vietnē, ar citējamību vairāk nekā 1500 reižu (Hirša indekss – 18).

Vēl varam piebilst, ka Andris Šternbergs ir zinātnieks ar pasaules vērienu - strādājis Austrijas Universitāšu Atominstitūtā, Vīnē, Siemens AG, Minhenē, Šonanas Tehnoloģiju institūtā Tokijā, Universitat des Saarlandes, Saarbrückenā.

Viņš ir bijušais Cietvielu fizikas institūta direktors, šobrīd direktora vietnieks zinātņu jomā, pārliecināts sava institūta patriots, kas ir viņa darbavieta jau 40 gadus. Tikpat lojālas esot arī ievērojamā zinātnieka attiecības ar kaklasaitēm – vismaz pēdējā piecgadē viņš tās izvēloties vienīgi Latvijas karoga karmīnsarkanajā krāsā.