Visā pasaulē aktīvajā saziņā tiek lietotas vairāk nekā 6700 dažādas valodas. Ap 15 no tām, tostarp ķīniešu, angļu, hindu, spāņu, krievu, arābu, bengāļu, portugāļu, malaiju-indonēziešu, franču, vācu, urdu runā puse cilvēces. Visvairāk cilvēku - 885 miljoni runā ķīniešu valodā, savukārt,  visplašāk izplatītā valoda pasaulē ir angļu valoda, kas dzimtā ir apmēram 400 miljoniem. Tikai aptuveni 200 valodu runātāju skaits pārsniedz vienu miljonu. Šo izredzēto vidū arī mūsu - latviešu valoda, kas  dzimtā  ir apmēram 1,5 miljoniem cilvēku un ārpus Latvijas to prot, lolo un uztur dzīvu mūsu tautieši  daudzviet pasaulē- Apvienotajā Karalistē, ASV, Īrijā, Austrālijā, Vācijā, Zviedrijā, Kanādā, Brazīlijā, Lietuvā, Igaunijā un citur. Gribas ticēt, ka arī LR2 - pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē, kur skan dziesmas tikai un vienīgi dzimtajā valodā, kaut netieši, tomēr pieder latviešu valodas kopēju saimei.

Savukārt ar valodas zinātni un pētniecību nodarbojas valodnieki, to vidū arī „Nākotnes pieturas” viešņa, kuras uzmanības lokā ir latviešu valodas morfoloģija, morfonoloģija, stilistika, vēsturiskā un funkcionālā gramatika, gramatizēšanās teorija, kā arī valodniecības vēsture un etnolingvistika - LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras profesore un vadošā pētniece Andra Kalnača. Viņa ir arī viena no šobrīd LU notiekošās prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un vārddarināšana”, organizētājām. Profesore konferencē uzstāsies ar pētījumu, kurā analizēti vārddarināšanas paņēmieni, kas izmantoti latviešu valodas interjekciju jeb izsauksmes vārdu darināšanā.

Savā zinātniskajā darbā Andra Kalnača detalizētāk pievērsusies dažādu darbības vārdu veidu un formu pētījumiem, ir vairāk nekā 90 zinātnisku rakstu autore Latvijas un ārvalstu valodniecības izdevumos, publicējusi vairākas monogrāfijas. Pirms pāris gadiem visplašāko auditoriju sasniedza latviešu gramatikas izdevums angļu valodā “Latvian Grammar”, kas kā mācību līdzeklis noderīgs gan latviešu diasporas jaunajai paaudzei, gan tiem, kas latviešu valodu apgūst kā svešvalodu.