Rainis. Dzejnieks, tulkotājs, dramaturgs, žurnālists, politiķis. Šodien atzīmējam izcilā dzejnieka 150.dzimšanas dienu. Liela loma viņam bijusi literārās latviešu valodas attīstībā. Raiņa dzeja ir daudzveidīga, bagātīgs ir arī bērnu dzejoļu pūrs.
Skan Radioteātra 2012.gada ieraksts – dzejolis no krājuma „Zelta sietiņš”. Lasa Laura Tālberga.