„Piebaldzēni” uzkāpj savā Vinķu kalnā, palaiž skatu apkārt un uzreiz grib lielīties un “mērīties”. Ar ko? Ar visu – ar savām garajām cepurēm – ratenēm, ar kuplajiem, smalki svītrainajiem brunčiem, ar savu stalto un iznesīgo stāju, ar saviem bezrūpīgajiem smiekliem, jautro dabu, lustīgo dancošanu un dziedāšanu. To visu „Piebaldzēni” krauj vezumā, ved uz Rīgu un ar lielu prieku dalās ar tuvākiem un tālākiem nāburgiem.

Raidījumā iepazīsimies ar Jaunpiebalgas kultūras nama jauniešu deju kolektīvu „Piebaldzēni” un tā vadītāju Lāsmu Skutāni.