Novembrī Latvijas Radio 2 programmā "Ceļojums" skan "Ceļojuma stāsti", kas palīdz aizdzīt rudens nomāktību un pandēmijas laika drūmumu. Tie ir stāsti, ko savos ceļojumos un ekspedīcijas fiksējusi folkloriste Janīna Kursīte: piedzīvojumi, pārdzīvojumi, negadījumi, dzīves anekdotes un ne tikai.
„Ceļojuma stāsti” ir latviešu dvēseles šķērsgriezums un latviešu kolektīvā balss.


Kursīte: "Starp latviešu uzvārdien ir arī tādi, kas norāda uz saikni ar kādu no kaimiņtautībām - Lietuvietis, Krievs, Igaunis, Polis, Prūsis. Starp tiem arī uzvārds Vācietis. Dzejniekam Ojāram Vācietim šajā sakarā ne reizi vien gadījušies kādi komiski pārpratumi. Viņa dzimšanas dienā, kas ir tieši šodien, Vācieša muzeja vadītāja Ieva Ķīse pastāstīs dažus tādus atgadījumus. Vācieša dzejoli "Tā viņa teica" izdziedās daktere un aizrautīga ceļotāja Baiba. Esmu dzirdējusi leģendu, ka īstenībā šis nav paša Vācieša dzejolis, bet kādas sajūsminātas būtnes veltījums viņam. Dzejolis, dziesmas veidā, laika gaitā ir folklorizējies un pazīstams gan ar nosaukumu "Rozes", gan "Gundega", bet Vācietim tas nosaukts "Tā viņa teica". Laikā, kad 1960. gadā iznāca dzejoļu krājums "Krāces apiet nav laika", Vācietim bija vien 27 gadi. Kāpēc lai kāda kvēla pielūdzēja nedāvinātu viņam savu atzīšanos izteiktu 30-to gadu dzejas valodā?"

STĀSTU KLAUSIETIES AUDIO PIELIKUMĀ!