Ļoti daudzveidīgus, vizuālus un emocionālus iespaidus piedāvā trīs jaunas izstādes, ko atklāj Jūrmalas pilsētas muzejā. Visus māksliniekus vieno tas, ka visi ir gleznotāji, bet savā mākslinieciskajā rokrakstā viņi ir ļoti atšķirīgi. Jāņa Veisa darbi priecē ar saviem spilgtajiem dabas motīviem, Antras Ivdras gleznām ir vairāk apcerīgs raksturs, bet Inese Ziemele provocē domāt par globālām problēmām un mūžīgiem jautājumiem.

Par izstādēm plašāk klausieties audio pielikumā!

Izstādes Jūrmalas pilsētas muzejā  apskatāmas no 16. oktobra līdz 24. novembrim.