Vilis Rīdzenieks visplašāk pazīstams kā Latvijas Republikas proklomēšanas akta dokumentētājs, bet daudz mazāk zināms viņa pārējais fotogrāfa veikums, kas ir ļoti bagātīgs un interesants. Latvijas Fotogrāfijas muzejā 11.decembrī atklās slavenā foto meistara izstādi "Sejas un stihijas", kurā būs apskatāmi Rīdzenieka meistarīgi veidotie portreti un dabas fotogrāfijas. Ļoti niansēti katra cilvēka būtību Rīdzenieks centies atklāt individuālajos portretos. Izstādē varam novērtēt, kādu viņš redzējis aktrisi Birutu Skujenieci, operas solistu Ādolfu Kaktiņu, tēlnieku Kārli Jansonu, arī valsts prezidentu Jāni Čaksti. Plašāk stāsta izstādes autore un kurtore Lauma Lanceniece. Stāstījumu klausieties audio pielikumā!