Šoreiz „Latviešiem pasaulē” galamērķis bija Kanāda. Tikāmies ar mūziķi, komponistu un čellistu, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā valdes viceprezidentu un kultūras nozares vadītāju, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības valdes locekli un PBLA Kultūras fonda vadītāju Juri Ķeniņu. Juris dzimis un audzis Kanādā, ir leģendārās Ķeniņu dzimtas pārstāvis - komponista Tālivalža Ķeniņa dēls, rakstnieces Annas Rūmanes-Ķeniņas un dzejnieka, politiķa Ata Ķeniņa mazdēls.

Nesen Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Dziesmu svētku nozare uzrunāja ārpus Latvijas kora mūzikas speciālistus, lai izveidot sarakstu ar “top” latviešu trimdas un diasporas dziesmām, kuras būtu cienīgas atrasties Dziesmu svētku repertuārā Latvijā. Rezultātā tapusi 16 dziesmu izlase.

Savukārt pianiste un mūzikas pedagoģe Helēna Gintere Kanādā ieradusies pirms 25 gadiem un darbojusies arī kā diriģente un koncertmeistare. Šobrīd Helēna aktīvi sadarbojas ar Toronto pensionāru apvienību, veidojot un vadot lielu piekrišanu ieguvušās (ne tikai Kanādā, bet arī ASV un Eiropas latviešu publikā) Zoom muzikālās lekcijas. Latvijas dzimšanas dienas mēnesī - novembrī bijis stāsts par latviešu komponistiem - klasiķiem un skanējusi viņu klavierskaņdarbi. Bet aprīļa nogalē gaidāms Helēnas Ginteres stāstījums par romantisko mūziku un Šopēnu, tālākos plānos ir arī Debisī un impresionisms glezniecība un mūzikā.